Cennik

Wysokości wynagrodzenia za usługi prawne nie da się ustalić odgórnie, stosując jednolity cennik. Wynagrodzenie jest ustalane z każdym Klientem indywidualnie, a jego kwota jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy, czy też wartości przedmiotu sporu. Wynagrodzenie może obejmować również premię zależną od wyniku sprawy (tzw. success fee). Co do zasady honorarium za dany etap sprawy płatne jest z góry, choć w sytuacji, gdy Klient nie ma możliwości jego jednorazowego uregulowania, możemy uzgodnić ratalny system płatności.

Kancelaria adwokacka Wrocław - Mateusz Falender

Koszty zastępstwa w postępowaniu sądowym

Minimalne koszty zastępstwa procesowego oparte są o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Przykładowo w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, stawki minimalne są uzależnione od wartości przedmiotu sporu i wynoszą one odpowiednio:

Podane ceny są cenami netto – do każdej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Za wykonane usługi każdorazowo wystawiam fakturę VAT.