Kancelaria Prawna Wrocław - windykacja

Kancelaria adwokacka Wrocław - Mateusz Falender

Obsługa prawna osób fizycznych oraz osób prawnych świadczona przez moją kancelarię obejmuje swoim zakresem kompleksową windykację należności. Zapewniam wsparcie na każdym jej etapie – polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Do współpracy zachęcam Klientów potrzebujących pomocy w odzyskaniu należności od dłużników.

Adwokat Mateusz Falender z Wrocławia – windykacja należności

Klient zwleka z uregulowaniem faktury, zleceniodawca nie zapłacił za wykonaną pracę, pożyczkobiorca nie spłacił długu – w wielu tych przypadkach niezbędna może się okazać windykacja przy wsparciu profesjonalnego pełnomocnika. W mojej kancelarii prawnej zapewniam fachową pomoc w odzyskiwaniu należności z wykorzystaniem środków prawnych określonych we właściwych przepisach. Prowadzona procedura windykacyjna ma na celu nakłonienie dłużnika do spłaty długu.

Windykacja polubowna

Ten etap działań windykacyjnych stanowi pierwszy krok w celu wyegzekwowania spłaty długu. Windykacja polubowna polega na osiągnięciu porozumienia między dłużnikiem a wierzycielem, np. dzięki rozłożeniu należności na raty oraz wyznaczeniu konkretnych terminów spłat, czego efektem ma być odzyskanie pełnej kwoty. Na tym etapie kładziony jest nacisk na poszanowanie relacji między Klientem a dłużnikiem.

Adwokat Mateusz Falender z Wrocławia – windykacja należności

Jeśli odzyskanie długu w sposób polubowny nie przynosi efektu, sprawa kierowana jest do sądu. Ma to na celu uzyskanie przeciwko dłużnikowi tytułu egzekucyjnego, czego następstwem jest postępowanie komornicze zakończone egzekucją komorniczą.

W mojej kancelarii prawnej we Wrocławiu specjalizuję się w windykacji należności – zapraszam więc do współpracy osoby potrzebujące profesjonalnego wsparcia w odzyskaniu długu.